Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn từ 3-5 tỷ đồng/chợ

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030.

Theo đó, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp, HTX đầu tư xây dựng chợ nông thôn. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách theo nghị quyết này.

Điều kiện hỗ trợ gồm:

  1. Chợ phù hợp quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất theo quy định
  2. Hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định
  3. Dự án chợ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận chủ trương, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
  4. Chợ được thiết kế và xây dựng phù hợp với từng cấp độ chợ theo quy định hiện hành.
Đồng Nai: Hỗ trợ từ 3-5 tỷ đồng/chợ để xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai: Hỗ trợ từ 3-5 tỷ đồng/chợ để xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh

Về mức hỗ trợ với chợ thực hiện đầu tư xây dựng mới (chưa có chợ), xây mới trên nền chợ cũ, xây mới ở vị trí khác (để thực hiện di dời giải tỏa chợ) tại các huyện: Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu. Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 60% tổng chi phí xây dựng công trình nhưng không quá 5 tỷ đồng/chợ.

Với các huyện: Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 60% tổng chi phí xây dựng công trình nhưng không quá 4 tỷ đồng/chợ.

Với TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh và các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom. Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 40% tổng chi phí xây dựng công trình, không quá 4 tỷ đồng/chợ…

Có thể bạn quan tâm: Khuyến khích đầu tư phát triển chợ hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm

Về mức hỗ trợ với chợ thực hiện đầu tư nâng cấp, cải tạo

Đối với các huyện: Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ. Ngân sách tỉnh hỗ trợ không quá 60% tổng chi phí nâng cấp, cải tạo công trình. Với TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh và các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom. Ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 40% tổng chi phí nâng cấp, cải tạo công trình. Ngoài ra, căn cứ tiêu chuẩn phân hạng chợ và theo địa bàn các huyện. Thành phố về mức hỗ trợ thực hiện đầu tư nâng cấp, cải tạo chợ như trên. Mức hỗ trợ đầu tư nâng cấp, cải tạo đối với chợ hạng 2 không quá 3,5 tỷ đồng/chợ, chợ hạng 3 không quá 3 tỷ đồng/chợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *