HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG KIOT QUẦY CHỢ

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG KIOT QUẦY CHỢ

Hợp đồng chuyển nhượng đất của Liên Hiệp Hợp Tác Xã Việt Nam. Dựa trên luật dân sự 2015. Luật thương mại 2005. Luật dất đai 2014. Hợp đồng chuyển nhượng kiot ngoài những thỏa thuận về giá cả. Phạm vi chuyển nhượng các bên còn cần lưu ý những điểm sau:

Đầu tiên là thời hạn sử dụng kiot còn bao nhiêu thời gian. Hợp đồng mà chủ sở hữu kiot trước ký với ban quản lý, chủ đầu tư là hợp đồng thuê, bán hay một giao dịch nào khác.

Thứ hai, là những nghĩa vụ của chủ sở hữu trước đối với bên thứ ba như chi phí thuế, trách nhiệm phí thường niên, phí vệ sinh, điện, nước, internet,…

Thứ ba, là các giấy phép mà chủ sở hữu có cũng như chưa có, các cam kết về PCCC hay ANTT, các giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký với chợ.

Cuối cùng là các thỏa thuận về việc phát hiện ra vấn đề sai phạm sau khi đã bàn giao kiot và sử dụng một thời gian. Lúc đó trách nhiệm các bên như thế nào, dựa vào căn cứ nào để giải quyết.

Lưu Ý

Mẫu tham khảo có thể thay đổi theo thỏa thuận của hai bên