Kinh doanh đất chưa có sổ đỏ được không?

Hiện nay, ở nhiều địa phương, nhất là vùng nông thôn, miền núi, nhiều mảnh đất của người dân chưa được cấp sổ đỏ. Vậy đối với đất loại này có được đem vào kinh doanh bất động sản được hay không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *