Làm thế nào để tự thẩm định giá bất động sản?

Có không ít người “ngã ngửa” vì bị “hớ” với số tiền lên tới hàng tỷ đồng khi mua bán bất động sản. Do đó để đưa ra quyết định đúng đắn, thẩm định giá sẽ là câu trả lời tốt nhất về giá trị thực của bất động sản

Bất động sản là gì?

Theo điều 174 Luật dân sự Việt Nam số 33/2055/QH11 thông qua ngày 14/06/2005 được Quốc Hội nêu rõ:

– Bất Động Sản bao gồm: Đất đai; Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó; kể cả các tài sản khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác theo quy định pháp luật”.

Bất động sản nghĩa là gì?

Theo đó, luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận bất động sản hay còn được biết đến là địa ốc, nhà đất là những tài sản như đất đai và những gì thuộc về mảnh đất đó như nhà ở, gara,… ở trên hay dầu khí, khoáng chất ở dưới. Trong khi, các tài sản có thể tháo rời thì không được tính là bất động sản.

Phân biệt định giá và thẩm định giá bất động sản 

Để tránh “mua lầm bán hớ” trong thẩm định giá BĐS. Trước tiên, bạn cần phân biệt hai khái niệm này thông qua sự khác biệt thể hiện rõ ở những điểm cơ bản như sau:

– Bản chất: là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của các tài sản phù hợp với phương pháp và tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc theo thông lệ quốc tế.

– Mục đích: Đưa tài sản bất động sản vào lưu thông trên cơ sở thúc đẩy thị trường phát triển.  – Dựa trên các tính chất, tiêu chuẩn kỹ thuật, vị trí, quy mô hay thực trạng của tài sản và giá thị trường ngay tại thời điểm định giá;

– Định giá tài sản phải độc lập, trung thực, khách quan và phải tuân thủ pháp luật.

Sự khác biệt  Thẩm định giá  Định giá 
  1. Bản chất và mục đích
2. Nguyên tắc – Tuân thủ đúng pháp luật và các tiêu chuẩn thẩm định giá BĐS Việt Nam;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động và kết quả thẩm định giá;

– Đảm bảo tính độc lập về chuyên môn nghiệp vụ. Tính khách quan và trung thực của hoạt động thẩm định giá;

– Bảo mật các thông tin đơn vị được thẩm định giá (trừ trường hợp đơn vị được thẩm định giá đồng ý hoặc pháp luật có các quy định khác).

3. Phương pháp thẩm định giá bất động sản  – Phương pháp so sánh

– Phương pháp vốn hóa

– Phương pháp chi phí

– Phương pháp lợi nhuận

– Phương pháp thặng dư

– Phương pháp so sánh trực tiếp

– Phương pháp thu nhập

– Phương pháp chiết trừ

– Phương pháp thặng dư

– Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất

4. Chủ thể thực hiện do Nhà Nước thực hiện. do doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện.

Hồ sơ thẩm định giá bất động sản

Bộ hồ sơ thẩm định giá bao gồm toàn bộ những tài liệu, thông tin cần thiết. Mục đích phục vụ cho quá trình thẩm định giá BĐS để hình thành kết quả thẩm định giá cuối cùng.

Hồ sơ thẩm định giá bao gồm toàn bộ những thông tin, tài liệu cần thiết, phục vụ cho quá trình thẩm định giá tài sản để hình thành kết quả thẩm định giá cuối cùng.

Hồ sơ thẩm định giá BĐS gồm những gì?

Thẩm định giá đối với nhà ở riêng lẻ

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở;

– Giấy phép xây dựng;

– Tờ khai lệ phí trước bạ;

– Bản đồ hiện trạng. 

Thẩm định giá BĐS đối với nhà ở riêng lẻ

Thẩm định giá bất động sản đối với công trình xây dựng

– Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng;

– Giấy phép xây dựng;

– Bản vẽ thiết kế

– Bản vẽ hoàn công

– Các hợp đồng thi công

– Mẫu biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *