Năm 2022, đất hợp tác xã có được cấp sổ đỏ không?

Hiện nay hợp tác xã chúng tôi được giao 2ha đất để phục vụ cho công việc sản xuất. Vậy tôi muốn hỏi là số đất của hợp tác xã này có được cấp sổ đỏ không?

Theo Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết:

Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP nêu rõ quy định về việc cấp sổ đỏ cho đất HTX.

Theo quy định khoản 27, Điều 3 Luật Đất đai thì HTX được xác định là tổ chức kinh tế. Sử dụng đất nên việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở. Và tài sản khác gắn liền với đất cho HTX thực hiện.

Trường hợp HTX có tên trong sổ đăng ký đất thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hợp tác xã được xác định theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Năm 2022, đất hợp tác xã có được cấp sổ đỏ không?
Năm 2022, đất hợp tác xã có được cấp sổ đỏ không?

Theo đó, trên cơ sở báo cáo hiện trạng sử dụng đất của tổ chức. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất kiểm tra thực tế sử dụng đất. Và quyết định xử lý theo quy định sau đây:

Một là, nếu diện tích đất của tổ chức đang sử dụng đúng mục đích thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định hình thức sử dụng đất theo quy định của pháp luật và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Thì thực hiện theo hình thức sử dụng đất. Quy định tại các Điều 54, 55 và 56 của Luật Đất đai.

Hai là thời hạn sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điểm a Khoản này đối với trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì được xác định theo giấy tờ đó.

Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà trong giấy tờ không ghi thời hạn sử dụng; hoặc có ghi thời hạn sử dụng nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai; thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo quy định tại Điều 126 của Luật Đất đai. Và được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 1993.

Đối với trường hợp trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được tính từ ngày có quyết định giao đất. Và cho thuê đất đối với trường hợp sử dụng đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 về sau.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận là Văn phòng đăng ký đất đai.

Nếu nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Nguồn: danviet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên Hệ