Phát triển hợp tác xã, kinh tế trong giai đoạn mới

Chiều 8/11 Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Liên minh HTX Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị hợp tác xã, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đã nêu quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình. Hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự.

Theo ông Lê Hải Bình, Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT trong giai đoạn mới.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu tại Hội nghị phát triển kinh tế, hợp tác xã
Ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

“Nghị quyết 20-NQ/TW khẳng định: “KTTT là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển KTTT là xu thế tất yếu trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN); xuất phát từ nhu cầu thiết thực, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả phát triển bền vững”, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Qua các giai đoạn lịch sử, mô hình kinh tế hợp tác xã (HTX) đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, các HTX, tổ hợp tác (THT) từng bước chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường định hướng XHCN. Với sự chuyển đổi mạnh mẽ đó, năm 2020, KTTT, HTX đã đóng góp vào GDP trực tiếp gần 4,8%, gián tiếp trên 30%. Cuối năm 2021 đã có 27.400 HTX, tăng 41% so với năm 2013, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1 triệu lao động, tham gia mạnh mẽ vào chuyển đổi cơ cấu trong nông nghiệp và công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…

Ông Lê Hải Bình – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Lê Hải Bình, để KTTT, hợp tác xã ngày càng phát huy vai trò đối với sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước, công tác tuyên truyền thời gian tới cần tập trung vào 6 nội dung cơ bản. Đó là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Chính phủ, nghị quyết của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, kế hoạch thực hiện của Liên minh HTX Việt Nam về phát triển KTTT, HTX; các nội dung Nghị quyết 20-NQ/TW; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thúc đẩy KTTT; hiệu quả các mô hình HTX kiểu mới, HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng, miền….

Nhấn mạnh về vai trò của báo chí trong quá trình phát triển của KTTT, ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Xuyên suốt quá trình phát triển này, báo chí đã trở thành công cụ, phương tiện sắc bén đưa nghị quyết, cơ chế, chính sách về KTTT từ Đảng, Chính phủ đến với các tầng lớp Nhân dân, giúp người dân hiểu, ủng hộ và đoàn kết thực hiện hiệu quả nghị quyết.

Ông Nguyễn Văn Hoài – Phó Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay phát biểu tại Hội nghị

“Báo chí đã trở thành một trong những kênh thông tin hữu hiệu nhất hiện nay trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, là cầu nối giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng, giúp người dân – hợp tác xã- doanh nghiệp tìm đến với nhau, qua đó triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thông qua việc giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra”, ông Lê Quốc Minh khẳng định.

Theo báo cáo của Liên minh HTX tại Hội nghị, từ năm 2012, khi Luật hợp tác xã 2012 được ban hành, quy mô và tổ chức của Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia; tổ chức cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cho thành viên về hàng hóa, dịch vụ, việc làm. Số lượng Liên hiệp HTX tiếp tục tăng, quy mô và hiệu quả hoạt động có tiến bộ. Giai đoạn 2013 – 2021, khoảng 48 Liên hiệp HTX được thành lập mới.

Đến 31/12/2021, cả nước ước có 108 Liên hiệp HTX (có 92 Liên hiệp HTX nông nghiệp và 16 Liên hiệp hợp tác xã), tăng 62 Liên hiệp HTX (tăng 2,35 lần) so với năm 2013. Tính đến 31/12/2021, các HTX thu hút hơn 6,59 triệu thành viên, chủ yếu là đại diện hộ cá thể, cá nhân ở địa bàn nông thôn.

Đại diện các hợp tác xã phát biểu tại Hội nghị
Đại diện các HTX phát biểu tại Hội nghị

Theo đại diện lãnh đạo Liên minh hợp tác xã Việt Nam, khi Luật HTX 2012 được ban hành, các HTX đã tổ chức lại hoạt động hiệu quả hơn, chất lượng thành viên được nâng cao, thu hút số lượng lớn các hộ cá thể, cá nhân, chủ yếu ở địa bàn nông nông tham gia thành viên. Nhiều doanh nghiệp tham gia thành viên HTX với vai trò là cầu nối liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, theo chuỗi giá trị của HTX. Hiệu quả hoạt động của các HTX được nâng lên. Nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm và liên kết giữa hợp tác xã, THT, doanh nghiệp tăng, phát triển bền vững hơn

Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm của các HTX tại Hội nghị

Tuy nhiên, quy định của Luật hợp tác xã 2012 còn chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác. Hiện nay, Luật hợp tác xã 2012 đang được đề xuất sửa đổi bổ sung đề phù hợp tình hình mới. Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển KTTT trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có những ý kiến trao đổi nhằm mục đích tuyên truyền hiệu quả về định hướng phát triển KTTT, hợp tác xã trong giai đoạn mới, cũng như các cơ chế chính sách hỗ trợ cho các HTX trong giai đoạn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *