Quy định về Dự án đầu tư xây dựng chợ

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ thì chủ đầu tư xây dựng chợ mới hoặc sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp chợ phải lập dự án theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; các quy định về tiêu chuẩn thiết kế các loại hình, cấp độ chợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành. (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị định 114/2009/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ

Điều 4. Kế hoạch phát triển chợ

1. Căn cứ vào Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh và nhu cầu phát triển, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập kế hoạch phát triển chợ nhằm: đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp; kêu gọi thu hút đầu tư phát triển hệ thống chợ trên địa bàn; giải tỏa chợ không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển.

2. Nội dung chủ yếu của Kế hoạch phát triển chợ:

a) Căn cứ pháp lý, sự cần thiết xây dựng.

b) Mục tiêu.

c) Nhiệm vụ, giải pháp.

d) Tổ chức thực hiện.

đ) Phương án phát triển chợ.

Dự án: Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ kết hợp chợ truyền thống Quảng Đông
Dự án: Đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ kết hợp chợ truyền thống Quảng Đông

Điều 5. Đầu tư xây dựng chợ

1. Chợ được đầu tư xây dựng mới phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo chợ bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Vốn ngân sách nhà nước được sử dụng để hỗ trợ đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp các dự án chợ dân sinh, chợ đầu mối. Việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng từ ngân sách nhà nước đối với chợ đầu mối được tách thành dự án riêng.

4. Địa phương chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư phát triển chợ trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tiễn, tính cấp thiết, các quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

5. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư hoặc góp vốn cùng Nhà nước đầu tư xây dựng chợ. Việc phát triển và vận hành chợ thuộc danh mục ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

6Dự án đầu tư chợ được hưởng chính sách ưu đãi đầu tưchính sách tín dụng, chính sách xã hội hóa đầu tư theo các quy định hiện hành.

7. Đối với các chợ đầu tư xây dựng mới, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, đất đai, quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định có liên quan.

Dự án được đầu tư theo mô hình xã hội hóa đầu tư được Nhà nước khuyến khích tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP
Dự án được đầu tư theo mô hình xã hội hóa đầu tư được Nhà nước khuyến khích

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng chợ

1. Quyền của chủ đầu tư xây dựng chợ:

a) Chủ đầu tư xây dựng chợ được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định.

b) Chủ đầu tư xây dựng chợ được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ các Quỹ đầu tư phát triển.

c) Chủ đầu tư xây dựng chợ được huy động vốn để xây dựng chợ theo các quy định có liên quan trên cơ sở thỏa thuận bằng hợp đồng với hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ.

d) Chủ đầu tư xây dựng chợ là các doanh nghiệp/hợp tác xã được sử dụng quyền sử dụng đất sau khi đã nộp tiền thuê đất 01 lần để thế chấp vay vốn tín dụng ngân hàng theo quy định hiện hành để đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo chợ.

Dự án chợ Quảng Đông là một trong những dự án được đề xuất ở Bất động sản chợ
Dự án chợ Quảng Đông là một trong những dự án được đề xuất ở Bất động sản chợ

2. Nghĩa vụ của chủ đầu tư xây dựng chợ:

a) Triển khai thực hiện việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ theo các quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan.

b) Thực hiện việc bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp trong chu kỳ dự án đầu tư, xây dựng chợ.

c) Trên cơ sở quy định của pháp luật thỏa thuận với các bên có liên quan về thời hạn ký hợp đồng (theo chu kỳ dự án hoặc theo thỏa thuận), thời hạn thanh toán tiền thuê địa điểm kinh doanh tại chợmức giá dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ.

dChủ đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại, di dời, cải tạo nâng cấp chợ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền công khai thông tin, lấy ý kiến của các bên liên quan theo quy định về tiếp cận thông tin.

Có thể bạn quan tâm: Khuyến khích đầu tư phát triển chợ hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm

Điều 7. Quy định về Dự án đầu tư xây dựng chợ và bố trí các công trình trong phạm vi chợ

1. Chủ đầu tư xây dựng chợ mới hoặc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chợ phải lập dự án theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế chợ, chuyên ngành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

2. Việc bố trí các công trình trong phạm vi chợ phải thực hiện đúng các quy trình xây dựng chợ. Trong đó chú trọng các quy định sau:

  • Bố trí đầy đủ mặt bằng và các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy.
  • Bố trí các công trình cấp thoát nước, khu vệ sinh công cộng, các thiết bị chiếu sáng, thông gió. Bảo đảm vệ sinh môi trường trong phạm vi chợ theo các tiêu chuẩn quy định.
  • Bố trí khu để xe có diện tích phù hợp với dung lượng người vào chợ. Bảo đảm trật tự an toàn và thuận tiện cho khách.
  • Đối với các chợ loại 1, loại 2 và các chợ đầu mối chuyên ngành phải bố trí khu kho bảo quản, cất giữ hàng hóa, phù hợp với các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, quy mô và tính chất của chợ.

Trên đây là nội dung về Nghị định về phát triển và quản lý chợ (Chương II). Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu hơn về Quy định về Dự án đầu tư xây dựng chợ. Nếu bạn đang quan tâm về các dự án đầu tư xây dựng chợ. Thì có thể liên hệ trực tiếp với Bất động sản chợ để nhân viên tư vấn cho bạn nhé!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *