Thành phố HCM thông tin về đơn giá đấu giá đất ven vành đai 3

Ngày 28-5, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố HCM (BQLDA) thông tin về sơ bộ tổng mức đầu tư, nguồn vốn và hình thức đầu tư dự án đường vành đai 3. Hoạt động này được tiến hành sau khi Kiểm toán Nhà nước (KTNN) yêu cầu TPHCM rà soát lại chi phí giải phóng mặt bằng, đấu giá đất ven vành đai và phương án tài chính cho dự án.

 

Sơ đồ tuyến vành đai 3 TP.HCM

Ban quản lý dự án: thực hiện đúng quy trình về công tác đo vẽ, kiểm kê, thẩm định giá

BQLDA cho biết, Thành Phố HCM đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương; là những nơi dự án đi qua khảo sát đơn giá các khu đất dọc theo dự án. Mức tối thiểu theo dự kiến là 15 triệu đồng/m2.

“Sau khi được Quốc hội đầu tư, quá trình triển khai dự án cùng với đầu tư các tuyến đường; kết nối với các khu đất dọc theo dự án; lợi thế tiềm năng sẽ tăng lên. Qua quá trình đấu giá giá trị các khu đất này sẽ tăng lên”. BQLDA thông tin.

Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; kinh phí bồi thường, hỗ trợ; tái định cư được tính toán trên cơ sở khối lượng giải phóng mặt bằng dự kiến; và các đơn giá đất, tài sản trên đất; mức hỗ trợ áp dụng tại thời điểm năm 2022. Giá đền bù đất dân cư trong công tác giải phóng mặt bằng là 26 triệu đồng/m2.

Kinh phí trên đã gồm kinh phí dự kiến xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Tiếp theo, Thành phố HCM sẽ thực hiện công tác đo vẽ, kiểm kê; thẩm định giá, xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường; hỗ trợ và tái định cư dự án theo đúng quy định; đảm bảo tính đúng, tính đủ. Bên cạnh đó đã tính đến các chính sách về đào tạo nghề, sinh kế cho người dân. Đảm bảo người dân tái định cư có nơi ở mới tốt hơn; tạo sự ủng hộ và đồng thuận của người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hình thức huy động vốn và phương thức đầu tư của dự án vành đai Thành phố HCM

Về phương án huy động nguồn vốn và cân đối vốn về nguồn vốn ngân sách địa phương; BQLDA cho biết, HĐND các địa phương đã rà soát nguồn vốn trung hạn của các địa phương; tập trung nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách (trong đó có đường vành đai 3).

Vốn ngân sách địa phương trong năm 2023-2024 chủ yếu do Thành phố HCM (13.326 tỉ đồng). Và bên cạnh đó là Bình Dương (5.350 tỉ đồng) đảm nhận.

“Hai địa phương này có điều kiện thu ngân sách nhà nước lớn, dự kiến huy động được nguồn thu khi phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19; trong trường hợp cần thiết sẽ báo cáo Chính phủ về việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để đảm bảo nguồn vốn cho dự án. Như vậy, sẽ hoàn toàn đảm bảo nguồn vốn cho dự án theo tiến độ đề ra”, BQLDA thông tin.

Bên cạnh đó, về hình thức đầu tư, trong quá trình nghiên cứu dự án BQLDA đã xem xét các phương thức đầu tư PPP (hợp đồng BOT) với nhiều kịch bản khác nhau, trong đó kịch bản khả thi nhất là đầu tư PPP phần đường cao tốc (không bao gồm giải phóng mặt bằng và đường song hành, hỗ trợ nhà nước tối đa 50% đối với phần vốn đầu tư PPP) thì thời gian hoàn vốn là 29 năm.

BQLDA cho rằng, theo kinh nghiệm của Bộ Giao thông Vận tải khi thực hiện các dự án theo phương thức PPP, với thời gian hoàn vốn kéo dài (29 năm) sẽ khó hấp dẫn nhà đầu tư.

Những khó khăn 

Với kịch bản này, vốn do nhà đầu tư huy động là 13.545 tỉ đồng (chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng 18% tổng mức đầu tư dự án), vốn nhà nước đóng góp là 61.833 tỉ đồng (chiếm khoảng 82% tổng mức đầu tư dự án), không phù hợp Luật PPP, tính khả thi rất thấp.

Theo BQLDA, dự án vành đai 3 Thành phố HCM là đường vành đai đô thị, đi qua các khu vực đô thị, khu dân cư và định hướng trong tương lai phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị mới, các trung tâm hậu cần (logistics), hệ thống cảng biển, cảng cạn (ICD)…

Việc đầu tư dự án theo hình thức đầu tư công, nhà nước tổ chức thu phí không có tính chất hoàn vốn đầu tư dự án như đầu tư theo hình thức PPP (không tính lợi nhuận cho nhà đầu tư, lãi vay).

Phương thức đầu tư nói trên sẽ giúp nhà quản lý chủ động về thời gian, giá vé phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và khả năng chi trả của doanh nghiệp, người dân khi tham gia giao thông. Qua đó, sẽ tạo sự thuận lợi trong việc thu hút các nhà đầu tư đối với phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *