Vai trò của chợ truyền thống trong sự nghiệp phát triển

Có thể nói thời điểm này và nhiều năm nữa những mô hình thương mại hiện đại vẫn sẽ chưa thể thay thế được chợ truyền thống. Hiện nay cả nước vẫn tồn tại trên 8.528 chợ truyền thống, trong đó Hải Dương có 175 chợ các loại và thực tế cho thấy mạng lưới chợ vẫn là kênh phân phối hàng hóa chủ yếu của người sản xuất và người tiêu dùng, nó luôn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của mỗi địa phương trên nhiều phương diện.

Với vai trò to lớn của mình, chợ vẫn có chỗ đứng trong lòng bà con tiểu thương

Vai trò của chợ truyền thống

Thứ nhất: Về mặt kinh tế

Chợ là bộ phận quan trọng trong cấu thành mạng lưới phân phối hàng hóa. Giúp đẩy mạnh sản xuất, mở rộng phát triển thị trường giao lưu hàng hóa, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân và tạo nguồn thu ngân sách.

 Đối với khu vực nông thôn: Chợ là nơi tập kết, xuất phát điểm của hàng nông – lâm – thủy sản, thực phẩm rau quả để cung ứng cho các thị trường tiêu thụ lớn như khu công nghiệp hoặc đưa về các khu đô thị phục vụ nhân dân. Ngược lại chợ còn là nơi cung ứng hàng công nghiệp tiêu dùng, kim khí, điện dân dụng, vật tư, phân bón… Phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu dùng trong sinh hoạt đời sống  của nhân dân.

 Đối với khu vực thành thị: Chợ gắn liền với đời sống hàng ngày của mỗi gia đình. Từ cái tăm, con tép sử dụng mỗi ngày đều phải qua chợ. Chợ là nơi cung cấp hàng hóa tiêu dùng cho các khu vực dân cư. Sự phát triển hiện nay đã xuất hiện nhiều hình thức thương mại cạnh tranh với chợ. Vì thế cần phải nâng cấp, mở rộng các chợ trên địa bàn, đầu tư vào các dịch vụ, trang thiết bị bảo quản hàng hóa, cơ sở sơ chế hàng lương thực, thực phẩm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm… nâng tầm hoạt động mua bán tại các chợ truyền thống lên một bước mới ngày càng văn minh hơn, đảm bảo an toàn và đáp ứng được quyền lợi của người tiêu dùng.

Mô hình chợ truyền thống

Thứ hai: Về mặt xã hội

Chợ làm tăng ý thức về kinh tế hàng hóa của người dân. Đặc biệt nhất là khu vực nông thôn. Từ đó thúc đẩy sản xuất của nông dân phát triển, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Đồng thời, chợ còn là nơi lưu thông hàng hóa, trao đổi các thông tin về giá cả, ý thức xã hội, làm tăng khả năng phản ứng của người dân với thị trường.

Với thời thế và tự mình quyết định được công việc làm ăn, buôn bán sao cho hiệu quả và phù hợp với lợi ích chung của xã hội. Qua đó, đã dần hình thành và phát triển các ngành nghề, các nhóm tiểu thương tập trung lại với nhau để làm ăn buôn bán.

Thứ ba: Về văn hóa

Chợ cũng được coi là bộ mặt về kinh tế, xã hội của từng địa phương. Chợ phản ánh khá rõ tốc độ phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó còn là bản sắc văn hóa riêng của mỗi vùng, miền. Nhìn vào chợ, người ta có thể đánh giá chất lượng đời sống của nhân dân khu vực đó. Có thể đánh giá được sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng miền đó nhanh hay chậm. Và quan trọng là phong cách tiêu dùng của người dân vùng miền đó như thế nào. Văn hóa chợ thường thể hiện rất rõ ở địa bàn miền núi và vùng nông thôn.

Những yếu tố trên một lần nữa khẳng định chợ truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng. Góp phần phát triển nền kinh tế – xã hội của mỗi địa phương trong nhiều năm tới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *